Πρόγραμμα Εκτύπωση
ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  
00:00 - 07:00
Ελληνικά μοντέρνα
07:00- 10:00
Κρητικά
10:00 - 12:00
Ελληνικά μοντέρνα
12:00 - 14:00
Κρητικά
14:00 - 1800
Ελληνικά μοντέρνα
18:00 - 20:00
Παλιά Λαϊκά
20:00 - 00:00
Ελληνικά μοντέρνα
 
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
  
00:00 - 07:00
Ελληνικά μοντέρνα
07:00- 10:00
Κρητικά
10:00 - 12:00
Ελληνικά μοντέρνα
12:00 - 14:00
Κρητικά
14:00 - 19¨00
Ελληνικά μοντέρνα
19:00 23:00
Περασμένα, όχι ξεχασμσμένα
23:00 - 00:00
Ελληνικά μοντέρνα
 
ΣΑΒΒΑΤΟ
  
00:00 - 07:00
Ελληνικά μοντέρνα
07:00- 10:00
Κρητικά
10:00 - 12:00
Ελληνικά μοντέρνα
12:00 - 14:00
Κρητικά
14:00 - 18¨00
Ελληνικά μοντέρνα
18:00 20:00
SMS TOP 40
20:00 - 00:00
Ελληνικά μοντέρνα
  

"Περασμένα όχι ξεχασμένα". Μία εκπομπή με λαϊκά τραγούδια από το παρελθόν, από δίσκους 33ων κα 45 στροφών με το Νίκο Αγγελογιαννάκη.